Kontaktné údaje

iThings, s.r.o.
Jurigovo nám. 436/3
841 04 Bratislava-Karlova Ves
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 948 801 031
E-mail: info@xmobil.sk

Kamenná prevádzka
Škultétyho 1
831 03 Bratislava
Slovensko

Zodpovedný vedúci: Ing. Mário Buranský, PhD.

Otváracie hodiny:
Po-Pi: 10:00 – 17:00

obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: iThings, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Jurigovo nám. 436/3, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

IČO: 47102373
IČ DPH: SK2023749068 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 10.04.2013 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 88539/B.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Fio banka, a. s.
IBAN: SK59 8330 0000 0029 0040 9417
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXX

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavký kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovensko

Telefón: +421 2 58 27 21 72
E-mail: ba@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj